Vilkår og betingelser

Credit card payments in favor of Magma Geopark are collected by TREKKSOFT AG, Hauptstrasse 15, 3800 Matten, Switzerland ("TREKKSOFT"). TREKKSOFT will appear as MAGMA GEOPARK on your credit card statement. The domain where you enter and process your payment is owned and operated by TREKKSOFT.

Please send an e-mail to finance@trekksoft.com for all inquiries regarding your credit card payments and chargebacks.

VILKÅR OG BETINGELSER

 

Kredittkortbetalinger utføres av Trekksoft AG som fungerer som autorisert agent for Magma Geopark. Trekksoft AG vil vises som TREKKSOFT TOUR BOOKING på din kontoutskrift.

 

Området hvor du skriver inn og registrerer din betaling eies og driftes av TrekkSoft AG.

 

GENERELLE KONTRAKTSVILKÅR

Disse generelle kontraktsvilkårene ( ”Avtale”) regulerer kontraktsforhold mellom kunden(”Deg”), som bruker våre tjenester til å kjøpe guidet tour (”Tour”) gjennom www.magmageopark.trekksoft.com (”Nettside”) og Magma Geopark AS (Norsk organisasjonsnummer 993 923 966) med hensyn til guidede turer organisert av Magma Geopark og gjennomført av deres guider.

 

Du må lese denne avtalen før du booker Tour. Denne kontrakten er bindende så snart Magma Geopark har akseptert din booking, gjort skriftlig (e-post eller via internett) eller ved samtale i telefon. Ved å booke en Tour bekrefter du at du forstår, godtar og aksepterer alle vilkårene som er inkludert her.

 

Du er enig i, og aksepterer, at norsk lov gjelder denne avtalen, samt alle andre juridiske forbindelser mellom Deg og Magma Geopark.

 

1. Betalingsbetingelser

Betaling for guidede turer organisert av Magma Geopark foregår på forhånd. Du kan betale med kredittkort (Visa eller Mastercard). Alle priser er oppgitt inkludert norsk mva. Online betaling via nettstedet kan kun gjøres ved bestilling. Betalinger vil bli gjort gjennom et sikkert nettsted. Magma Geopark bruker en tredjepartstjeneste for å behandle din kredittkortinformasjon og lagrer ikke kredittkortdetaljer. Du samtykker herved til å ikke holde Magma Geopark ansvarlig for eventuelle skader som kan oppstå hvis noen personlige opplysninger om deg frigjøres av en eventuell tredjepart.

 

2. Endring og kansellering av Deg

Du er ansvarlig for å oppgi nøyaktig, riktig og fullstendig informasjon i forbindelse med bestilling av en Tour. Endringer inkluderer bytte av dato, tid og antall deltakere på bekreftet Tour.

 

Den første endringen av dato og tid er gratis; for videre endringer av dato og tid vil det påløpe et ekstra gebyr på 200 NOK. Ekstra deltakere vil påføre normal økning i pris i forhold til prisene oppgitt på nettstedet, og fører ikke til ekstra bookingavgift. Enhver reduksjon i antall deltakere eller varighet av Tour vil ikke påvirke det allerede beregnede beløpet.

 

Endringer i bestillingen må bli gjort senest 24 timer før avtalt Tour.

 

Enhver avbestilling foretatt av Deg må bli gjort via telefon eller e-post, og må bekreftes av Magma Geopark.

 

Tilbakebetaling for avbestilt Tour blir gjort på følgende måte – så sant avbestillingen er mottatt og bekreftet av Magma Geopark:

Mer enn 1 måned før avtalt Tour: 75% tilbakebetalt

Mer enn 2 uker før avtalt Tour: 50% tilbakebetalt

2 uker eller mindre før avtalt Tour: ingen tilbakebetaling

 

I tillegg vil det påløpe et gebyr på 200 NOK uavhengig av når avbestillingen ble gjort.

 

Eventuelle avbestillingsgebyrer hos involverte partnere (busselskap, hotell, restauranter etc.) vil bli krevd ut i fra deres betingelser og vilkår. Tilbakebetalinger vil bli overført via de samme betalingstjenestene som ble brukt ved bestilling av Tour.

 

Den maksimale ventetiden for guider er 10 minutter. Om man ankommer avtalt møtested sent vil varigheten av Tour’en bli redusert tilsvarende. Hvis kunden ikke møter til booket Tour (”no show”) vil Magma Geopark ikke gi tilbakebetaling og forbeholder seg retten til å tilføre et ekstra avbestillingsgebyr på 10%.

 

3. Endring og kansellering av Magma Geopark

Bestilling bekreftet av Magma Geopark vil bli tildelt kvalifiserte guider som tilfredsstiller kundens krav. Guider vil ta med seg førstehjelpsutstyr, sikkerhet-, nød- og kommunikasjonsutstyr, navigasjonsutstyr, og ekstra vann- og matforsyning på Tour.

 

Magma Geopark forbeholder seg retten til å erstatte guider om nødvendig. Den nye guiden vil ha samme kvalifikasjoner som den opprinnelige.

 

Turprogram kan bli endret på grunn av uforutsette begivenheter. Magma Geopark vil jobbe hardt for å tilby tilsvarende alternativer og løsninger hvis så er tilfelle.

 

Magma Geopark har rett til å kansellere Tour’er hvis det oppstår andre ukontrollerbare begivenheter (f. eks. naturkatastrofer, streik, uro o. l.) eller statlige tiltak, ulykker og tekniske feil etc. Allerede betalte beløp vil da bli tilbakebetalt.

 

Magma Geopark har eksplisitt lov til å endre eller avbryte en Tour på grunn av værforhold hvis personlig sikkerhet er i fare. Du kan i så tilfelle velge mellom en ombooking av Tour’en ELLER å ha en Tour til gode ELLER full refusjon av alle kostnader, minus mulige avbestillingsgebyr fra involverte partnerinstitusjoner (busselskap, hotell, restauranter etc.) for tjenester som allerede er bestilt og betalt.

 

Hvis du møter opp til en Tour uten det nødvendige utstyret, klær og mat/vann som beskrevet i produktbeskrivelsen og/eller informasjon på nettsiden, og/eller informasjon sendt deg via e-post og/eller sms i forkant av Tour’en forbeholder Magma Geopark seg retten til å kansellere din reservasjon i begynnelsen av Tour’en og nekte deg deltakelse. I så tilfelle sier du deg enig i at du ikke vil motta tilbakebetaling fra Magma Geopark.

 

4. Risiko og ansvar

Du erkjenner at all reise innebærer en risikofaktor, og at turer som tilbys av Magma Geopark kan være naturlig eventyrlystne og kan innebære en viss personrisiko. Du påtar deg herved all slik risiko, og du, din eiendom, din familie, arvinger og eventuelle andre pårørende frigjør Magma Geopark og dets guider fra alle krav og konsekvenser som kan oppstå fra eventuell skade, død, andre ødeleggelser, både økonomisk og ikke-økonomisk, som følge av din deltakelse i Tour’ene som blir tilbudt av Magma Geopark eller som er et resultat av neglitet fra noen involvert part, som guide, annen ansatt, agent, entreprenør eller andre tilknyttet Magma Geopark, uavhengig av om denne uaktsomhet er passiv eller aktiv.

 

I forkant av en Tour kan Magma Geopark be deg om å signere en ansvarskontrakt. I så tilfelle er signering av denne kontrakten påkrevd.

 

Under ingen omstendigheter vil Magma Geopark være ansvarlig for eventuelle indirekte, tilfeldige følgeskader og/eller spesielle skader som oppstår på Deg som følge av bestemmelsene i denne avtalen eller fra eventuelle turer kjøpt fra Nettstedet. Videre skal Magma Geopark ikke overskride, men holde utgiftene innenfor det totale beløpet du har betalt til Magma Geopark i henhold til denne avtalen.

 

5. Forsikring

Du oppfordres sterkt til å skaffe deg egnet helseforsikring før du reserverer en tur, samt avbestillingsforsikring.

 

Du må bringe med deg bevis for gyldig reiseforsikring som dekker alle registrerte deltakere på din booking og alle aktiviteter og risikofaktorer i tillegg til alle geografiske regioner og tidsperiode i tilknytning til din Tour med Magma Geopark. Magma Geopark kan be om å få se dette forsikringsbeviset i forkant av, og under, Tour’en.